Twitter LinkedIn Youtube

Oznámení o fúzi společností sloučením

K 31.12.2019 dojde k zániku společností NTS Prometal Holding a NTS Mechatronics Brno a k přechodu jejich jmění, závazků a pohledávek formou univerzálního právního nástupnictví na společnost NTS Prometal Machining se sídlem ve Slavičíně.

Sídlo a identifikace nástupnické společnosti:

NTS Prometal Machining, s.r.o.
Divnická 222, Hrádek na Vlárské dráze
763 21 Slavičín
IČO: 253 25 973
DIČ: CZ25325973

Detailní informace zde
Příjemce realizuje projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012822 NTS Mechatronics vzdělává. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Pro více informací o projektu klikněte zde.

NTS-Group zahájila výrobu v novém montážním závodě v Brně, NTS Mechatronics Brno.

Tato nová společnost ve střední Evropě je zastřešována mateřskou firmou NTS Mechatronics z Eindhovenu v Holandsku. V novém závodě bude zpočátku pracovat přibližně deset zaměstnanců, kteří již byli vyškoleni v Eindhovenu. Jejich počet se bude v nejbližších letech postupně zvyšovat spolu s růstem obratu.

Marc Hendrikse, CEO NTS-Group: „Naším úmyslem je umisťovat naše pobočky v oblastech co nejblíže k našim zákazníkům, abychom jim mohli poskytovat rychlejší a pružnější dodávky a nabízet nadstandardní služby a podporu. Kromě toho, že jsme zde blízko našemu hlavnímu brněnskému zákazníkovi, FEI, rovněž sledujeme rostoucí trend outsorcování z Německa se silným důrazem na střední Evropu. S otevřením nového závodu v Brně můžeme nyní těmto požadavkům trhu vyhovět.“

NTS již má v České republice výrobní závod, NTS Prometal, kde se vyrábí a povrchově upravují kovové díly. V tomto závodě jsou rovněž pozorovány jasně rostoucí požadavky z německého trhu. Brno je druhé největší české město a je domovem mnoha vysoce vzdělaných lidí. Jsou zde technické univerzity s přibližně třiadvaceti tisíci studenty a dobré vzdělávací programy v mechanických a elektronických oborech. „Naše rozhodnutí založit naši společnost právě zde je logické z několika úhlů pohledu,“ říká Hendrikse. „Kromě jiného se lze do města snadno dostat z Eindhovenu a nový závod je v dojezdové vzdálenosti od našeho druhého závodu. Umístění nového závodu nám rovněž nabízí prostor k růstu a dalšímu rozvoji.“

NTS-Group se již v loňském roce rozšířila o nové závody v Singapuru a Číně, aby vyhověla přáním a požadavkům mezinárodních zákazníků. Fyzická blízkost dodavatele je často důležitá; pružnost, rychlost a cena je klíčová. Plány na založení montážního závodu v České republice již existovaly, protože NTS trvale zkoumá, zda existuje přidaná hodnota pro založení nových společností. Hendrikse: „Umístění činností a spolupracující partneři jsou trvalou prioritou. Pro každý projekt hledáme optimální kombinaci aktivit – kdo dělá co a kde – ze které vyplývá nejvyšší míra zisku. V oblasti výroby a montáže se snažíme našim zákazníkům nabídnout nejlepší místní službu prostřednictvím našich společností. NTS Mechatronics Brno je v této strategii logickým a důležitým krokem."